Copyright 2024 - Kaczory - Parafia pw. św. Andrzeja Boboli

Historia

Historia Kościoła i Parafii Kaczory.

W Kaczorach był od roku 1652-53 kościół drewniany pod wezwaniem św. Małgorzaty. Przed I wojną światową kościół ten służący katolikom został zabrany przez protestantów, których to w Kaczorach było więcej, niż katolików. Ponieważ kościół był już zniszczony protestanci rozebrali go. Figurka Patronki kościoła - św. Małgorzaty została przeniesiona do kościoła w Śmiłowie.

W 1912 r. ukończono budowę nowej świątyni z kamienia i cegły. Koszt budowy ponosiła cała gmina Kaczory, a więc katolicy i protestanci. Istniejącą obok kościoła plebanię zamieniono na szkołę, która była czynna do czasu wybudowania nowej tj. do roku 1936. Wtedy starą plebanię sprzedano p. Janowi Załachowskiemu, który obecnie odstąpił ją parafii Kaczory.

Po II wojnie światowej, w roku 1945 rozpoczęto starania, aby odzyskać kościół dla katolików. Staraniem tutejszych parafian Władze PRL przekazały kościół katolikom w roku 1947.

W dniu 9 listopada 1947 roku z upoważnienia Kurii Metropolitarnej w Gnieźnie ks. Prałat Ignacy Geldner ze Śmiłowa dokonał poświęcenia kościoła, przystosowanego już do sprawowania Ofiary Mszy św. Ołtarz projektował i rzeźbił p. Gladych z Morzewa, który wyrzeźbił w drzewie dla kościoła 4 figury: Najświętszego Serca Pana Jezusa, Najświętszej Panny Niepokalanej, św. Teresy i św. Andrzeja Boboli.

Patronem kościoła został św. Andrzej Bobola, męczennik.

Ośrodek duszpasterski w Kaczorach był obsługiwany przez kapłanów z parafii Śmiłowo jako filialny.

W dniu 28 kwietnia 1967 r. dekretem J. Em. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, został utworzony kościół rektorski. Od dnia 1 lipca 1967 r. rektorem kościoła został ks. Władysław Dopierała.

Dzięki staraniom Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie oraz petycji Wiernych Władze PRL zgodziły się na utworzenie samodzielnej parafii w Kaczorach. Wobec tego w dniu 1 lipca 1971 r. dekretem Ks. Prymasa została utworzona samodzielna parafia p.w. św. Andrzeja Boboli. 20 września 1975 r. Ks. Edward Wosik został proboszczem tutejszej parafii. 

Budowa Kościoła p.w. Bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza - Franciszki Siedliskiej w Kaczorach.

Ksiądz Proboszcz Leonard Kowalczyk wystosował pismo do Kurii Metropolitarnej w Gnieźnie z propozycją budowy nowego Kościoła.

26.02.1991 r. Ks. kard. Józef Glemp upoważnił Księdza Proboszcza, Leonarda Kowalczyka do podjęcia czynności związanych z lokalizacją i budową nowego Kościoła.

Ksiądz Proboszcz Hieronim Krawczyński, po dokonaniu wszystkich formalności urzędowych rozpoczyna budowę Kościoła od czerwca 1992 r.

W 24.11.1992 r. Ksiądz Proboszcz, Hieronim Krawczyński zwraca się z prośbą do Ks. Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego, aby budowana Świątynia w Kaczorach otrzymała, jako patrona Bł. Franciszkę Siedliską.

23.03.1993 r. Ksiądz Arcybiskup wyraził zgodę na nadanie tytułu budującemu się nowemu Kościołowi w Kaczorach - Błogosławionej Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza.

15.05.1993 r. rozpoczęcie prac na terenie budowy Kościoła.

10.08.1993 r. Kierownik Urzędu Rejonowego w Pile udzielił pozwolenia na budowę Kościoła w Kaczorach.

2.10.1994 r.  Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Henryk, Józef Muszyński wmurował poświęcony przez siebie i pobłogosławiony przez Ojca Świętego Jana Pawła II kamień węgielny przywieziony z Domu Generalnego Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

20.08.2000 r.  uroczyste poświęcenie nowego Kościoła p.w. Bł. Marii Franciszki Siedliskiej w stanie surowym. Poświęcenia dokonał Ks. Bp. Stanisław Gądecki.

Do dnia dzisiejszego trwają prace wykończeniowe Świątyni.

Powołania duchowne: ks. Wiesław Panasiuk, ks. Marek Piosik

Proboszczowie Parafii:

1967-1975 r.   Ks. Władysław Dopierała

1975-1987 r.   Ks. Edward Wosik

1987- 1989 r.  Ks. Józef Starczewski

1989- 1990 r.  Ks. Zygmunt Zaborowski

1990-1991 r.   Ks. Leonard Kowalczyk

1991-2015 r.   Ks. Hieronim Krawczyński

2015               Ks. Andrzej Czerwiński